Tự động hóa nhà máy bằng hệ thống SCADA và PLC, HMI công nghiệp
Ngày cập nhật 26/05/2018

Công ty Quang Trung cung cấp hệ thống tự động hóa – hệ thống điều khiển & giám sát SCADA/DCS nhà máy. Giải pháp tích hợp một cách hợp lý phần mềm SCADA kết nối với hệ thống phần cứng PLC/PAC. Với đội ngũ kỹ sư nhiều năm kinh nghiệm, Quang Trung tư vấn cung…

Dự án đang triển khai

CUNG CẤP HỆ THỐNG ĐỊNH LƯỢNG HÓA CHẤT TẬP ĐOÀN HÀNG ĐẦU NHẬT BẢN
Ngày cập nhật 22/05/2018

Công ty Quang Trung đang triển khai cung cấp lắp đặt hệ thống định lượng hóa chất cho tập đoàn hàng đầu Nhật Bản.

Tự động hóa

Xem thêm
Tự động hóa nhà máy bằng hệ thống SCADA và PLC, HMI công nghiệp
Ngày cập nhật 26/05/2018

Công ty Quang Trung cung cấp hệ thống tự động hóa – hệ thống điều khiển & giám sát SCADA/DCS nhà máy. Giải pháp tích hợp một cách hợp lý phần mềm SCADA kết nối với hệ thống phần cứng PLC/PAC. Với đội ngũ kỹ sư nhiều năm kinh nghiệm, Quang Trung tư vấn cung…

Tự động hóa nhà máy
Ngày cập nhật 21/05/2018
Dịch vụ tự động hóa
Ngày cập nhật 19/05/2018

Thiết bị tự động hóa

Xem thêm
Tự động hóa nhà máy bằng hệ thống SCADA và PLC, HMI công nghiệp
Ngày cập nhật 26/05/2018

Công ty Quang Trung cung cấp hệ thống tự động hóa – hệ thống điều khiển & giám sát SCADA/DCS nhà máy. Giải pháp tích hợp một cách hợp lý phần mềm SCADA kết nối với hệ thống phần cứng PLC/PAC. Với đội ngũ kỹ sư nhiều năm kinh nghiệm, Quang Trung tư vấn cung…