028.3887.8869 028.3887.8879 098.300.3879
qt@quangtrunghitech.com
4 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đakao
Q1, TP.HCM, VN Fax:028.3886.8869

Tự động hóa SCADA DCS HMI PLC nồi hơi lò hơi tầng sôi, nồi hơi đốt than

Tự động hóa SCADA DCS HMI PLC nồi hơi lò hơi tăng sôi, nồi hỡi đốt than.