(028)38868879 (028)38878879
(028)38868869 HL:0888018801

Giải pháp công nghệ thiết bị, tự động hóa SCADA DCS HMI PLC nhà máy xử lý nước biển, nhà máy xử lý nước thải

Quang Trung Hitech cung cấp giải pháp công nghệ, hệ thống tự động hóa SCADA DCS HMI PLC nhà máy xử lý nước biển, nhà máy xử lý nước thải.

 – Hệ thống tủ điện SCADA/Tủ điện PLC, tủ điện RIO, tủ DP, tủ MCC.

 – Cung cấp thiết bị cảm biến, lắp đặt nhà máy.