Hotline 08.8801.8801
(028)3886.8879 (028)3887.8879

Giải pháp công nghệ, hệ thống điều khiển giám sát lò hơi 30 MT/h ở Gabon

Công ty Quang Trung cung cấp giải pháp công nghệ SCADA/DCS cho nhà máy. 

Giải pháp công nghệ thiết bị nồi hơi, lò hơi.

Tư vấn lựa chọn thiết bị lò hơi, nồi hơi tầng sôi.

Hệ thống điều khiển giám sát lò hơi 30 MT/h ở Gabon