028.3887.8869 028.3887.8879 098.300.3879
qt@quangtrunghitech.com
4 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đakao
Q1, TP.HCM, VN Fax:028.3886.8869

PCS 7

Quang Trung cung cấp giải pháp trọn gói thiết bị, kỹ thuật hệ thống DCS với giải pháp PCS 7 của Siemens.