028.3887.8869 028.3887.8879 098.300.3879
qt@quangtrunghitech.com
4 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đakao
Q1, TP.HCM, VN Fax:028.3886.8869

Nhà máy xử lý nước biển, xử lý nước thải, nước sạch

Nhà máy xử lý nước biển, xử lý nước thải, nước sạch