028.3887.8869 028.3887.8879 098.300.3879
qt@quangtrunghitech.com
4 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đakao
Q1, TP.HCM, VN Fax:028.3886.8869

Giải pháp công nghệ tự động hóa nhà máy xi măng

Nâng cấp hệ thống điều khiển DCS nhà máy xi măng, trạm nghiền xi măng