4 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đakao
Quận 1, TP.HCM, Việt Nam.

Giải pháp công nghệ thiết bị, hệ thống tự động hóa nhà máy xử lý nước biển.

Giải pháp công nghệ thiết bị, hệ thống tự động hóa nhà máy xử lý nước biển. 

 – Cung cấp tư vấn thiết bị nhà máy nước.

– Cung cấp hệ thống tự động hóa SCADA/DCS trọn gói.

– Cung cấp nhân lực lắp đặt nhà máy.