028.3887.8869 028.3887.8879 098.300.3879
qt@quangtrunghitech.com
4 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đakao
Q1, TP.HCM, VN Fax:028.3886.8869

Dự án

STT Tên dự án Công việc chính Thời gian
28  Xây dựng hệ thống tự động hóa, lò hơi 30MT/h, chạy tua bai 1.2 MW ở Congo Châu Phi Xây dựng hệ thống tự động hóa, lò hơi 30MT/h, chạy tua bai 1.2 MW ở Congo

Xem thêm chi tiết…

2017
27 Tự động hóa SCADA/DCS thi công dự án lắp đặt thêm I/O, đo mức xi lô nhà máy xi măng, khu xuất liệu nhà máy. thi công dự án lắp đặt thêm I/O, đo mức xi lô nhà máy xi măng, khu xuất liệu nhà máy.Xem thêm chi tiết… 2017
26 Tự động hóa SCADA/DCS Cung cấp hệ thống chiết rót sương sáo tự động cho cơ sở sản xuất Sương Sáo MINH ĐỨC – Hóc Môn TP.HCM Lắp đặt dây chuyền chiết rót sương sáo tự độngXem thêm chi tiết… 2017
25 Tự động hóa SCADA/DCS Dự án lắp đặt hệ thống điều khiển chất trợ nghiền tự động nhà máy xi măng CIAM Việt Nam – Nhơn Trạch Lắp đặt hệ thống điều khiển tự động chất trợ nghiền cho nhà máy xi măng.Xem thêm chi tiết… 2017
24 Tự động hóa SCADA/DCS Dự án tối ưu hóa điều khiển áp suất 3 lò hơi biomass đốt than công suất 20MT/h. Giải pháp công nghệ cao Điều khiển SCADA, HMI, PLC.Xem thêm chi tiết… 2017
23 Tự động hóa SCADA/DCS Mở rộng trạm bơm nước nhà máy cung cấp nước 90.000 m3 ngày/đêm – Nhà máy nước Đồng Tâm, Tiền Giang Giải pháp công nghệ cao điều khiển DCS, SCADA, HMI, PLC.Xem thêm chi tiết… 2017
22 Tự động hóa SCADA/DCS Dịch vụ tự động hóa nhà máy chế biến dầu cọ Nhà máy Sime Darby – Malaysia Giải pháp công nghệ cao điều khiển DCS, SCADA, HMI, PLC.Xem thêm chi tiết… 2016
21 Tự động hóa SCADA/DCS Nâng cấp hệ thống điều khiển DCS nhà máy xi măng, trạm nghiền xi măng HolcimLafarge Vietnam Giải pháp công nghệ cao điều khiển DCS, SCADA, HMI, PLC.Xem thêm chi tiết… 2016
20 Tự động hóa SCADA/DCS Hệ thống điều khiển giám sát lò hơi 30 MT/h ở Gabon Giải pháp công nghệ cao điều khiển  DCS, SCADA, HMI, PLC.Xem thêm chi tiết… 2016
19 Tự động hóa SCADA/DCS thực hiện hệ thống DCS SCADA cho hệ thống xử lý nước biển với tập đoàn ASAHI ở Algeria Giải pháp công nghệ cao điều khiển DCS, SCADA, HMI, PLC.Xem thêm chi tiết… 2016
18 Tự động hóa SCADA/DCS Xây dựng hệ thống SCADA điều khiển nồi hơi 30MT/h ở Bờ Biển Ngà Giải pháp công nghệ cao Điều khiển DCS, SCADA, HMI, PLC.Xem thêm chi tiết… 2016
17 Tự động hóa SCADA/DCS Nâng cấp màn hình HMI, hệ thống điều khiển cho cần cẩu nhà máy xi măng HolcimLafarge Giải pháp công nghệ cao điều khiển DCS, SCADA, HMI, PLC.Xem thêm chi tiết… 2016
16 Tự động hóa SCADA/DCS Dự án số 4: Nâng cấp hệ thống tự động hóa, hệ thống an toàn hệ thống gia nhiệt khuôn nhôm – Lixil Vietnam Giải pháp công nghệ cao điều khiển DCS, HMI, PLC.Xem thêm chi tiết… 2016
15 Tự động hóa SCADA/DCS Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 30 m3 ngày/đêm cho nhà hành Gói và Cuốn – HCM Giải pháp công nghệ cao điều khiển, Hệ thống xử lý nước thải trọn góiXem thêm chi tiết… 2016
14 Tự động hóa SCADA/DCS Dự án số 3: Nâng cấp hệ thống tự động hóa, hệ thống an toàn hệ thống gia nhiệt khuôn nhôm – Lixil Vietnam Giải pháp công nghệ cao điều khiển DCS, HMI, PLC.Xem thêm chi tiết… 2016
13 Tự động hóa SCADA/DCS Dự án số 2: Nâng cấp hệ thống tự động hóa, hệ thống an toàn hệ thống gia nhiệt khuôn nhôm – Lixil Vietnam Giải pháp công nghệ cao điều khiển DCS, HMI, PLC.Xem thêm chi tiết… 2016
12 Tự động hóa SCADA/DCS Dự án số 1: Nâng cấp hệ thống tự động hóa, hệ thống an toàn hệ thống gia nhiệt khuôn nhôm – Lixil Vietnam Giải pháp công nghệ cao điều khiển DCS, HMI, PLC.Xem thêm chi tiết… 2016
11 Tự động hóa SCADA/DCS Hệ thống điều khiển giám sát Tua bai Giải pháp công nghệ cao điều khiển DCS, SCADA, HMI, PLC.Xem thêm chi tiết… 2015
10 Tự động hóa SCADA/DCS Nâng cấp, backup, thay thế thiết bị truyền thông Modbus prolinx nhà máy xi măng HolcimLafarge. Giải pháp công nghệ cao Điều khiển DCS, SCADA, HMI, PLC.Xem thêm chi tiết… 2015
9 Công ty QUANG TRUNG Hệ thống điều khiển hệ thống Tiệt Trùng quả dầu cọ tại Indonesia. Giải pháp công nghệ cao điều khiển DCS, SCADA, HMI, PLC.Xem thêm chi tiết… 2015
8 Tự động hóa SCADA/DCS Thay thế, backup chương trình, hệ thống PLC, DCS nhà máy xi măng Lafarge Giải pháp công nghệ cao điều khiển DCS, SCADA, HMI, PLC.Xem thêm chi tiết… 2015
7 Tự động hóa SCADA/DCS Hệ thống SCADA cho nhà máy nước, trạm bơm nước ở Malaysia. Giải pháp công nghệ cao điều khiển DCS, SCADA, PLC.Xem thêm chi tiết… 2015
6 Tự động hóa SCADA/DCS Hệ thống điều khiển giám sát bằng SCADA cho nồi hơi 30MT/h ở Ghana Giải pháp công nghệ cao Điều khiển DCS, SCADA, HMI, PLC.Xem thêm chi tiết… 2015
5 Tự động hóa SCADA/DCS Hệ thống cân băng tải tự động của Siemens cho tập đoàn Phonesack – Lào Giải pháp công nghệ cao Điều khiển DCS, SCADA, HMI, PLC.Xem thêm chi tiết… 2014
4 Tự động hóa SCADA/DCS Hệ thống điều khiển giám sát bằng SCADA cho nồi hơi 30MT/h ở Nigeria Giải pháp công nghệ cao Điều khiển DCS, SCADA, HMI, PLC.Xem thêm chi tiết… 2014
3 Tự động hóa SCADA/DCS Hệ thống điều khiển SCADA DCS cho nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn I – Thanh Hóa Giải pháp công nghệ cao Điều khiển DCS, SCADA, PLC.Xem thêm chi tiết… 2013
2 Tự động hóa SCADA/DCS Hệ thống điều khiển tự động hóa nhà máy hóa chất Mitani – KCN Đại An Hải Dương Giải pháp công nghệ cao Điều khiển DCS, HMI, PLC.Xem thêm chi tiết… 2013
1 Tự động hóa SCADA/DCS Chương trình SCADA cho nhà máy giấy Vạn Điểm – Hà Nội Giải pháp công nghệ cao Điều khiển DCS, SCADA, HMI, PLC.Xem thêm chi tiết… 2012