Giải pháp công nghệ tự động hóa hệ thống tiệt trùng thành trùng nông sản thực phẩm

Cty Quang Trung cung cấp các gói giải pháp công nghệ tự động hóa hệ thống tiệt trùng thành trùng nông sản thực phẩm.

 – Cung cấp thiết bị bơm van cảm biến công nghiệp

  • Cung cấp hệ thống điện, tủ điện PLC điều khiển nhà máy.
  • Hệ thống SCADA/DCS điều khiển nhà máy
  • Tư vấn thiết kế công nghệ, cải tiến nhà máy.